Historian


Andra november 1907 öppnades i dessa lokaler en biograf med ingång på Lantmätargränd 2. Biografen hette “Jönköpings nya biografteater” men kom i folkmun att kallas “nummer 19” eller “nitton” efter adressen Östra Storgatan 19. Lantmätargränd där ingången egentligen låg ansågs inte lika fint som Östra Storgatan vilket var anledningen till adressen.
“Tvänne biografteater har Jönköping sedan kort tid tillbaka. Uti Linnéas lokal vid Lantmätargränd har nämligen inrättats en biograf. Lokalen har ommålats och försetts med elektriskt ljus och har därför ett behagligt och hemtrevligt utseende. Biografen har nytt program varje onsdag. Denna veckas program är särdeles gott”.
Boka bord